420203. Environmental epidemiology


Title420203. Environmental epidemiology
Parent4202. Epidemiology

Latest research outputs

Sort by Date Title
2010-2011 Queensland floods: using Haddon's Matrix to define and categorise public safety strategies
Zhong, Shuang, Clark, Michele, Hou, Xiang-Yu, Zang, Yu-Li and FitzGerald, Gerry. 2013. "2010-2011 Queensland floods: using Haddon's Matrix to define and categorise public safety strategies." Emergency Medicine Australasia. 25 (4), pp. 345-352. https://doi.org/10.1111/1742-6723.12097

Article

Modification of the effects of air pollutants on mortality by temperature: A systematic review and meta-analysis
Li, Jing, Woodward, Alistair, Hou, Xiang-Yu, Zhu, Tong, Zhang, Jinliang, Brown, Helen, Yang, Jun, Qin, Rennie, Gao, Jinghong, Gu, Shaohua, Li, Jing, Xu, Lei, Liu, Xiaobo and Liu, Qiyong. 2017. "Modification of the effects of air pollutants on mortality by temperature: A systematic review and meta-analysis." Science of the Total Environment. 575, pp. 1556-1570. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.070

Article

Prenatal exposure to environmental tobacco smoke and hyperactivity behavior in Chinese young children
Lin, Qingmei, Hou, Xiang-Yu, Yin, Xiao-Na, Wen, Guo-Min, Sun, Dengli, Xian, Dan-Xia, Fan, Lijun, Jiang, Hui, Jing, Jin, Jin, Yu, Wu, Chuan-An and Chen, Wei-Qing. 2017. "Prenatal exposure to environmental tobacco smoke and hyperactivity behavior in Chinese young children." International Journal of Environmental Research and Public Health. 14 (10), pp. 1-12. https://doi.org/10.3390/ijerph14101132

Article

People