401804. Nanoelectronics


Title401804. Nanoelectronics
Parent4018. Nanotechnology

Latest research outputs

Sort by Date Title
Analysis of microelectromechanical systems (mems) by meshless local kriging (lokriging) method
Wang, Qing Xia, Li, Hua, Lam, Khin Yong and Gu, Yuan Tong. 2004. "Analysis of microelectromechanical systems (mems) by meshless local kriging (lokriging) method." Journal of the Chinese Institute of Engineers. 27 (4), pp. 573-583. https://doi.org/10.1080/02533839.2004.9670905

Article

In-situ synthesis and characterization of electrically conductive polypyrrole/graphene nanocomposites
Bose, Saswata, Kuila, Tapas, Uddin, Md. Elias, Kim, Nam Hoon, Lau, Alan K. T. and Lee, Joong Hee. 2010. "In-situ synthesis and characterization of electrically conductive polypyrrole/graphene nanocomposites." Polymer. 51 (25), pp. 5921-5928. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2010.10.014

Article

Tunable Ambipolar Polarization-Sensitive Photodetectors Based on High-Anisotropy ReSe2 Nanosheets
Zhang, Enze, Wang, Peng, Li, Zhe, Wang, Haifeng, Song, Chaoyu, Huang, Ce, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Zhang, Kaitai, Lu, Shiheng, Wang, Weiyi, Liu, Shanshan, Fang, Hehai, Zhou, Xiaohao, Yan, Hugen, Zou, Jin, Wan, Xiangang, Zhou, Peng, Hu, Weida and Xiu, Faxian. 2016. "Tunable Ambipolar Polarization-Sensitive Photodetectors Based on High-Anisotropy ReSe2 Nanosheets." ACS Nano. 10 (8), pp. 8067-8077. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b04165

Article

People