340399. Macromolecular and materials chemistry not elsewhere classified


Title340399. Macromolecular and materials chemistry not elsewhere classified
Parent3403. Macromolecular and materials chemistry

Latest research outputs

Sort by Date Title
Shape controllable synthesis of NdFeO3 micro single crystals by a hydrothermal route
Wang, You, Yan, Xuecheng, Chen, Jun, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo and Xing, Xianran. 2014. "Shape controllable synthesis of NdFeO3 micro single crystals by a hydrothermal route." CrystEngComm. 16 (5), pp. 858-862. https://doi.org/10.1039/c3ce41434e

Article

Direct preparation of ferrite magnetic material from Jinchuan nickel sulfide concentrate by acid leaching
Zhu, Huihui, Yu, Ranbo, Deng, Jinxia, Chen, Jun and Xing, Xianran. 2012. "Direct preparation of ferrite magnetic material from Jinchuan nickel sulfide concentrate by acid leaching." International Journal of Materials Research. 103 (8), pp. 998-1003. https://doi.org/10.3139/146.110745

Article

Coprecipitation synthesis and negative thermal expansion of NbVO5
Wang, Jinrui, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo, Chen, Jun and Xing, Xianran. 2011. "Coprecipitation synthesis and negative thermal expansion of NbVO5." Dalton Transactions: an international journal of inorganic chemistry. 40 (13), pp. 3394-3397. https://doi.org/10.1039/c0dt01562h

Article

Large remanent polarization and small leakage in sol-gel derived Bi(Zn 1/2Zr1/2)O3-PbTiO3 ferroelectric thin films
Zhang, Linxing, Chen, Jun, Zhao, Hanqing, Fan, Longlong, Rong, Yangchun, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo and Xing, Xianran. 2013. "Large remanent polarization and small leakage in sol-gel derived Bi(Zn 1/2Zr1/2)O3-PbTiO3 ferroelectric thin films." Dalton Transactions: an international journal of inorganic chemistry. 42 (2), pp. 585-590. https://doi.org/10.1039/c2dt31996a

Article

SI: materials, design and tribology
Yousif, B. F.. 2013. "SI: materials, design and tribology." Materials and Design. 48. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.01.009

Editorial

Synthesis of CePO4 nano-wires with improved photoluminescent properties by Co-crystallizing with nano-sized CeO2
Xu, Pengfei, Yu, Ranbo, Wang, Chengrui, Yan, Xuecheng, Deng, Jinxia, Chen, Jun, Xing, Xianran and Wang, Dan. 2013. "Synthesis of CePO4 nano-wires with improved photoluminescent properties by Co-crystallizing with nano-sized CeO2." Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 13 (2), pp. 1498-1502. https://doi.org/10.1166/jnn.2013.5947

Article

Precursor-induced fabrication of β-Bi2O3 microspheres and their performance as visible-light-driven photocatalysts
Wang, Jiali, Yang, Xiaodan, Zhao, Kun, Xu, Pengfei, Zong, Lingbo, Yu, Ranbo, Wang, Dan, Deng, Jinxia, Chen, Jun and Xing, Xianran. 2013. "Precursor-induced fabrication of β-Bi2O3 microspheres and their performance as visible-light-driven photocatalysts ." Journal of Materials Chemistry A. 1 (32), pp. 9069-9074. https://doi.org/10.1039/c3ta11652b

Article

Structure and thermal expansion of the tungsten bronze Pb2KNb5O15
Lin, Kun, Wu, Hui, Wang, Fangfang, Rong, Yangchun, Chen, Jun, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo, Fang, Liang, Huang, Qingzhen and Xing, Xianran. 2014. "Structure and thermal expansion of the tungsten bronze Pb2KNb5O15." Dalton Transactions: an international journal of inorganic chemistry. 43 (19), pp. 7037-7043. https://doi.org/10.1039/c3dt53340a

Article

Rapid synthesis, structure and photocatalysis of pure bismuth A-site perovskite of Bi(Mg3/8Fe2/8Ti3/8)O3
Zhang, Wenjuan, Chen, Jun, An, Xiaoxin, Wang, Qi, Fan, Longlong, Wang, Fangfang, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo and Xing, Xianran. 2014. "Rapid synthesis, structure and photocatalysis of pure bismuth A-site perovskite of Bi(Mg3/8Fe2/8Ti3/8)O3." Dalton Transactions: an international journal of inorganic chemistry. 43 (24), pp. 9255-9259. https://doi.org/10.1039/c3dt53621a

Article

Magnetic Ni and Ni/Pt hollow nanospheres and their catalytic activities for hydrolysis of ammonia borane
Jiao, Wenliang, Hu, Xiaopeng, Ren, Hao, Xu, Pengfei, Yu, Ranbo, Chen, Jun and Xing, Xianran. 2014. "Magnetic Ni and Ni/Pt hollow nanospheres and their catalytic activities for hydrolysis of ammonia borane." Journal of Materials Chemistry A. 2 (43), pp. 18171-18176. https://doi.org/10.1039/c4ta03949a

Article

Cu2O clusters grown on TiO2 nanoplates as efficient photocatalysts for hydrogen generation
Zhao, Kun, Zhao, Shenlong, Qi, Jian, Yin, Huajie, Gao, Chao, Khattak, Abdul Muqsit, Wu, Yijin, Iqbal, Azhar, Wu, Lei, Gao, Yan, Yu, Ranbo and Tang, Zhiyong. 2016. "Cu2O clusters grown on TiO2 nanoplates as efficient photocatalysts for hydrogen generation." Inorganic Chemistry Frontiers. 3 (4), pp. 488-493. https://doi.org/10.1039/C5QI00284B

Article

Growth of hematite nanowire arrays during dense pentlandite oxidation
Zhu, Huihui, Deng, Jinxia, Chen, Jun, Yu, Ranbo and Xing, Xianran. 2014. "Growth of hematite nanowire arrays during dense pentlandite oxidation." Journal of Materials Chemistry A. 2 (9), pp. 3008-3014. https://doi.org/10.1039/c3ta14832g

Article

Multi-shelled CeO2 hollow microspheres as superior photocatalysts for water oxidation
Qi, Jian, Zhao, Kun, Li, Guodong, Gao, Yan, Zhao, Huijun, Yu, Ranbo and Tang, Zhiyong. 2014. "Multi-shelled CeO2 hollow microspheres as superior photocatalysts for water oxidation ." Nanoscale. 6 (8), pp. 4072-4077. https://doi.org/10.1039/c3nr06822f

Article

Efficient water oxidation under visible light by tuning surface defects on ceria nanorods
Zhao, Kun, Qi, Jian, Yin, Huajie, Wang, Zumin, Zhao, Shenlong, Ma, Xiang, Wan, Jiawei, Chang, Lin, Gao, Yan, Yu, Ranbo and Tang, Zhiyong. 2015. "Efficient water oxidation under visible light by tuning surface defects on ceria nanorods." Journal of Materials Chemistry A. 3 (41), pp. 20465-20470. https://doi.org/10.1039/c5ta05817a

Article

Multi-shelled hollow micro-/nanostructures
Qi, Jian, Lai, Xiaoyong, Wang, Jiangyan, Tang, Hongjie, Ren, Hao, Yang, Yu, Jin, Quan, Zhang, Lijuan, Yu, Ranbo, Ma, Guanghui, Su, Zhiguo, Zhao, Huijun and Wang, Dan. 2015. "Multi-shelled hollow micro-/nanostructures." Chemical Society Reviews. 44 (19), pp. 6749-6773. https://doi.org/10.1039/c5cs00344j

Article

Enhanced photocatalytic hydrogen evolution efficiency using hollow microspheres of (CuIn)xZn2(1-x)S2 solid solutions
Huang, Yu, Chen, Jun, Zou, Wei, Zhang, Linxing, Hu, Lei, Yu, Ranbo, Deng, Jinxia and Xing, Xianran. 2015. "Enhanced photocatalytic hydrogen evolution efficiency using hollow microspheres of (CuIn)xZn2(1-x)S2 solid solutions." Dalton Transactions: an international journal of inorganic chemistry. 44 (24), pp. 10991-10996. https://doi.org/10.1039/c5dt01269d

Article

Interface microstructure and mechanical properties of copper/aluminum composite material
Yu, Bao Yi, Wang, Qing, Li, Qiang, Wu, Yu Juan and Chen, Yan. 2013. "Interface microstructure and mechanical properties of copper/aluminum composite material ." Sang, Xiaoming and Kim, Yun-Hae (ed.) 3rd International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology (AEMT 2013). Zhangjiajie, China 11 - 12 May 2013 Zurich, Switzerland. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.753-755.207

Paper

Compatibility-tuned distribution of nanoparticles in co-continuous rubber structures toward microwave absorption enhancement
Li, Lefan, Zhao, Pengfei, Luo, Yongyue, Yu, Heping, Tao, Jinlong, He, Dongning, Gong, Wei, Li, Dejun, Peng, Zheng and Wang, Zhifen. 2017. "Compatibility-tuned distribution of nanoparticles in co-continuous rubber structures toward microwave absorption enhancement." RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences. 7 (2), pp. 1093-1100. https://doi.org/10.1039/c6ra26155h

Article

Highly controlled synthesis of multi-shelled NiO hollow microspheres for enhanced lithium storage properties
Li, Hao, Ma, Haoran, Yang, Mei, Wang, Bao, Shao, Hui, Wang, Lei, Yu, Ranbo and Wang, Dan. 2017. "Highly controlled synthesis of multi-shelled NiO hollow microspheres for enhanced lithium storage properties." Materials Research Bulletin. 87, pp. 224-229. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.12.005

Article

Multi-shelled copper oxide hollow spheres and their gas sensing properties
Xu, Jie, Yao, Xiang, Wei, Wangya, Wang, Zumin and Yu, Ranbo. 2017. "Multi-shelled copper oxide hollow spheres and their gas sensing properties." Materials Research Bulletin. 87, pp. 214-218. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2016.12.004

Article

Bioinspired strategy to reinforce PVA with improved toughness and thermal properties via hydrogen-bond self-assembly
Song, Ping'An, Xu, Zhiguang and Guo, Qipeng. 2013. "Bioinspired strategy to reinforce PVA with improved toughness and thermal properties via hydrogen-bond self-assembly." ACS Macro Letters. 2 (12), pp. 1100-1104. https://doi.org/10.1021/mz4005265

Article

Thermally oxidized formation of new Ge dots over as-grown Ge dots in the Si capping layer
Nie, Tian-Xiao, Lin, Jin-Hui, Chen, Zhi-Gang, Shao, Yuan-Min, Wu, Yue-Qin, Yang, Xin-Ju, Fan, Yong-Liang, Jiang, Zui-Min and Zou, Jin. 2011. "Thermally oxidized formation of new Ge dots over as-grown Ge dots in the Si capping layer." Journal of Applied Physics. 110 (11). https://doi.org/10.1063/1.3665398

Article

Taper-free and kinked germanium nanowires grown on silicon via purging and the two-temperature process
Kim, Jung Hyuk, Moon, So Ra, Kim, Yong, Chen, Zhi Gang, Zou, Jin, Choi, Duk Yong, Joyce, Hannah J., Gao, Qiang, Tan, H. Hoe and Jagadish, Chennupati. 2012. "Taper-free and kinked germanium nanowires grown on silicon via purging and the two-temperature process." Nanotechnology. 23 (11). https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/11/115603

Article

Fabrication of crystal α-Si 3N 4/Si-SiOx core-shell/Au-SiOx peapod-like axial double heterostructures for optoelectronic applications
Nie, Tianxiao, Chen, Zhi-Gang, Wu, Yueqin, Guo, Yanan, Zhang, Jiuzhan, Fan, Yongliang, Yang, Xinju, Jiang, Zuimin and Zou, Jin. 2012. "Fabrication of crystal α-Si 3N 4/Si-SiOx core-shell/Au-SiOx peapod-like axial double heterostructures for optoelectronic applications." Nanotechnology. 23 (30). https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/30/305603

Article

In3Se4 and S-doped In3Se4 nano/micro-structures as new anode materials for Li-ion batteries
Han, Guang, Chen, Zhi-Gang, Ye, Delai, Wang, Bei, Yang, Lei, Zou, Yichao, Wang, Lianzhou, Drennan, John and Zou, Jin. 2015. "In3Se4 and S-doped In3Se4 nano/micro-structures as new anode materials for Li-ion batteries." Journal of Materials Chemistry A. 3 (14), pp. 7560-7567. https://doi.org/10.1039/c5ta00688k

Article

Carbon for the oxygen reduction reaction: a defect mechanism
Zhao, Huanyu, Sun, Chenghua, Jin, Zhao, Wang, Da-Wei, Yan, Xuecheng, Chen, Zhigang, Zhu, Guangshan and Yao, Xiangdong. 2015. "Carbon for the oxygen reduction reaction: a defect mechanism." Journal of Materials Chemistry A. 3 (22), pp. 11736-11739. https://doi.org/10.1039/c5ta02229k

Article

Enhancing thermoelectric performance of Bi2Te3-based nanostructures through rational structure design
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei and Zou, Jin. 2016. "Enhancing thermoelectric performance of Bi2Te3-based nanostructures through rational structure design." Nanoscale. 8 (16), pp. 8681-8686. https://doi.org/10.1039/c6nr00719h

Article

High-quality Bi2Te3 thin films grown on mica substrates for potential optoelectronic applications
Wang, K., Liu, Yanwen, Wang, Weiyi, Meyer, N., Bao, L. H., He, L., Lang, M. R., Chen, Z. G., Che, X. Y., Post, K., Zou, J., Basov, D. N., Wang, K. L. and Xiu, Faxian. 2013. "High-quality Bi2Te3 thin films grown on mica substrates for potential optoelectronic applications." Applied Physics Letters. 103 (3). https://doi.org/10.1063/1.4813903

Article

Correlation between multiple growth stages and photocatalysis of SrTiO3 nanocrystals
Zhan, Hongquan, Chen, Zhi-Gang, Zhuang, Jianle, Yang, Xianfeng, Wu, Qili, Jiang, Xiangping, Liang, Chaolun, Wu, Mingmei and Zou, Jin. 2015. "Correlation between multiple growth stages and photocatalysis of SrTiO3 nanocrystals." The Journal of Physical Chemistry C: Energy, Materials, and Catalysis. 119 (7), pp. 3530-3537. https://doi.org/10.1021/jp512448p

Article

Co-doped Sb2Te3 paramagnetic nanoplates
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Nie, Tianxiao, Han, Guang, Zhang, Zhi, Hong, Min, Wang, Kang L. and Zou, Jin. 2016. "Co-doped Sb2Te3 paramagnetic nanoplates." Journal of Materials Chemistry C. 4 (3), pp. 521-525. https://doi.org/10.1039/c5tc03767k

Article

Te-Doped Cu2Se nanoplates with a high average thermoelectric figure of merit
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Han, Guang, Hong, Min, Huang, Liqing and Zou, Jin. 2016. "Te-Doped Cu2Se nanoplates with a high average thermoelectric figure of merit." Journal of Materials Chemistry A. 4 (23), pp. 9213-9219. https://doi.org/10.1039/c6ta02998a

Article

Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetals
Zhang, Cheng, Zhang, Enze, Wang, Weiyi, Liu, Yanwen, Chen, Zhi-Gang, Lu, Shiheng, Liang, Sihang, Cao, Junzhi, Yuan, Xiang, Tang, Lei, Li, Qian, Zhou, Chao, Gu, Teng, Wu, Yizheng, Zou, Jin and Xiu, Faxian. 2017. "Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetals." Nature Communications. 8. https://doi.org/10.1038/ncomms13741

Article

Thermal stability and oxidation of layer-structured rhombohedral In 3Se4 nanostructures
Han, Guang, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Cheng, Lina, Jack, Kevin, Drennan, John and Zou, Jin. 2013. "Thermal stability and oxidation of layer-structured rhombohedral In 3Se4 nanostructures." Applied Physics Letters. 103 (26). https://doi.org/10.1063/1.4857655

Article

In-doped Bi2Se3 hierarchical nanostructures as anode materials for Li-ion batteries
Han, Guang, Chen, Zhi-Gang, Ye, Delai, Yang, Lei, Wang, Lianzhou, Drennan, John and Zou, Jin. 2014. "In-doped Bi2Se3 hierarchical nanostructures as anode materials for Li-ion batteries." Journal of Materials Chemistry A. 2 (19), pp. 7109-7116. https://doi.org/10.1039/c4ta00045e

Article

Scalable low-cost SnS2 nanosheets as counter electrode building blocks for dye-sensitized solar cells
Bai, Yang, Zong, Xu, Yu, Hua, Chen, Zhi-Gang and Wang, Lianzhou. 2014. "Scalable low-cost SnS2 nanosheets as counter electrode building blocks for dye-sensitized solar cells." Chemistry: A European Journal. 20 (28), pp. 8670-8676. https://doi.org/10.1002/chem.201402657

Article

Insight into the liquid state of organo-lead halide perovskites and their new roles in dye-sensitized solar cells
Wang, Qiong, Yun, Jung-Ho, Zhang, Meng, Chen, Hongjun, Chen, Zhi-Gang and Wang, Lianzhou. 2014. "Insight into the liquid state of organo-lead halide perovskites and their new roles in dye-sensitized solar cells." Journal of Materials Chemistry A. 2 (27), pp. 10355-10358. https://doi.org/10.1039/c4ta01105h

Article

Long wavelength emissions of Se4+-doped In2O 3 hierarchical nanostructures
Han, Guang, Chen, Zhi-Gang, Zou, Yichao, Drennan, John and Zou, Jin. 2014. "Long wavelength emissions of Se4+-doped In2O 3 hierarchical nanostructures." Journal of Materials Chemistry C. 2 (32), pp. 6529-6535. https://doi.org/10.1039/c4tc01025f

Article

Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fields
Cao, Junzhi, Liang, Sihang, Zhang, Cheng, Liu, Yanwen, Huang, Junwei, Jin, Zhao, Chen, Zhi-Gang, Wang, Zhijun, Wang, Qisi, Zhao, Jun, Li, Shiyan, Dai, Xi, Zou, Jin, Xia, Zhengcai, Li, Liang and Xiu, Faxian. 2015. "Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fields." Nature Communications. 6. https://doi.org/10.1038/ncomms8779

Article

SrNb0.1Co0.7Fe0.2O3-δ perovskite as a next-generation electrocatalyst for oxygen evolution in alkaline solution
Zhu, Yinlong, Zhou, Wei, Chen, Zhi Gang, Chen, Yubo, Su, Chao, Tade, Moses O. and Shao, Zongping. 2015. "SrNb0.1Co0.7Fe0.2O3-δ perovskite as a next-generation electrocatalyst for oxygen evolution in alkaline solution." Angewandte Chemie. 54 (13), pp. 3897-3901. https://doi.org/10.1002/anie.201408998

Article

Enhanced Thermoelectric Performance of Nanostructured Bi2Te3 through Significant Phonon Scattering
Yang, Lei, Chen, Zhi Gang, Hong, Min, Han, Guang and Zou, Jin. 2015. "Enhanced Thermoelectric Performance of Nanostructured Bi2Te3 through Significant Phonon Scattering." ACS Applied Materials and Interfaces. 7 (42), pp. 23694-23699. https://doi.org/10.1021/acsami.5b07596

Article