Psychologia dla sportowcow

Authored book


Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2014. Psychologia dla sportowcow. Poland. Insignis Media.
Book Title

Psychologia dla sportowcow

Book CategoryAuthored book
AuthorsKarageorghis, Costas I. (Author) and Terry, Peter C. (Author)
Number of Pages392
Year2014
PublisherInsignis Media
Place of PublicationPoland
ISBN9788364709005
Web Address (URL)http://www.innespacery.pl/nowosci/45-psychologia-dla-sportowcow.html
Abstract

'Something went wrong', 'It was not my day' as athletes from the headlines explain their failures. Even the best trained athletes amateurs and professionals usually forget about the most important aspect of the preparation of sports. The training of the mind.

'Psychology for Athletes' contains dozens of techniques and exercises to help in getting and maintaining an optimal state of mind while exercising and competing in competitions. Shaping motivation, confidence and concentration. Mastery of fear, mood and emotions. Using visualization and music. These are just some aspects of sport psychology discussed in the book.

The authors are eminent scientists, but also practitioners who care for both teams and individual athletes in many areas including running, cycling, triathlon, tennis or football.

Costas Karageorghis I. This world-renowned researcher psychophysiological and improving athletic performance music activities. He is the author of over a hundred articles related to sports psychology. The results of his work were as newspapers from around the world, including The New York Times, Wall Street Journal, the Washington Post. Is associate professor and head of the cathedral in the department of Sport and Education, Brunel University in the UK.

Peter C. Terry is a certified psychologist, lecturer in the UK and Australia. As a renowned international specialist sports psychology was a consultant to over 100 major international events, including the Olympic Games, World Championships, World Cup and tournaments wimbledonskich.
He wrote three books on the psychology of sport and about 150 scientific articles. He currently teaches psychology at the Department of Psychology at the University of Southern Queensland, Australia.

'Coś poszło nie tak', 'To nie był mój dzień' ¦ tak sportowcy z pierwszych stron gazet tłumaczą swoje niepowodzenia. Nawet najlepiej przygotowani zawodnicy ¦ amatorzy i zawodowcy ¦ zwykle zapominają o najważniejszym aspekcie przygotowań sportowych. O treningu umysłu.

'Psychologia dla sportowców' zawiera kilkadziesiąt technik i ćwiczeń, które mają pomóc w uzyskaniu i utrzymaniu optymalnego stanu umysłu podczas ćwiczeń fizycznych i startów w zawodach. Kształtowanie motywacji, pewności siebie i koncentracji. Panowanie nad lękiem, nastrojem i emocjami. Korzystanie z wizualizacji oraz muzyki. To tylko niektóre aspekty psychologii sportu poruszane w książce.

Autorzy to wybitni naukowcy, ale również praktycy, którzy opiekują się zarówno drużynami, jak i indywidualnymi sportowcami w wielu dziedzinach ¦ m.in. bieganiu, kolarstwie, triathlonie, tenisie czy piłce nożnej.

Costas I. Karageorghis to znany na całym świecie badacz psychofizjologicznego i poprawiającego wyniki sportowe działania muzyki. Jest autorem ponad setki artykułów związanych z psychologią sportu. Wyniki jego prac przedstawiały gazety z całego świata, m.in. New York Times, Wall Street Journal, Washington Post.

Jest docentem i szefem katedry na wydziale Sportu i Edukacji Uniwersytetu Brunel w Wielkiej Brytanii.

Peter C. Terry to certyfikowany psycholog, wykładowca w Wielkiej Brytanii i Australii. Jako znany międzynarodowy specjalista psychologii sportowej był konsultantem ponad 100 znaczących imprez międzynarodowych, w tym igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, pucharów świata i turniejów wimbledońskich.
Napisał trzy książki z zakresu psychologii sportu i około 150 artykułów naukowych. Obecnie wykłada psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Południowego Queensland w Australii.

Keywordssport psychology; state of mind; music; visualisation
ANZSRC Field of Research 2020520107. Sport and exercise psychology
Public Notes

Permanent restricted access to published version due to publisher copyright policy.

Byline AffiliationsBrunel University, United Kingdom
School of Psychology and Counselling
Institution of OriginUniversity of Southern Queensland
Permalink -

https://research.usq.edu.au/item/q36vw/psychologia-dla-sportowcow

 • 3238
  total views
 • 10
  total downloads
 • 5
  views this month
 • 0
  downloads this month

Export as

Related outputs

Strike 3 … Out! Investigating Pre-Game Moods, Performance, and Mental Health of Softball Umpires
Houison, Ronald J., Lamont-Mills, Andrea, Kotiw, Michael and Terry, Peter C.. 2024. "Strike 3 … Out! Investigating Pre-Game Moods, Performance, and Mental Health of Softball Umpires." Sports. 12 (2). https://doi.org/10.3390/sports12020050
Updated consensus statement on improving the mental health of high-performance athletes
Henriksen, Kristoffer, Schinke, Robert J., Moesch, Karin, McCann, Sean, Parham, William D., Larsen, Carsten Hvid and Terry, Peter C.. 2024. "Updated consensus statement on improving the mental health of high-performance athletes." Schinke, Robert J. (ed.) Mental Health in Sport and Physical Activity. United Kingdom. Routledge.
Heading for the Frontline: Mood, Stress, Resilience, and Coping of Nursing Graduates during a Global Pandemic.
Terry, Victoria R, Parsons-Smith, , Renee L., Elliott, Jessica, Roderick, Geraldine, Luyke, Patricia and Terry, Peter C.. 2024. "Heading for the Frontline: Mood, Stress, Resilience, and Coping of Nursing Graduates during a Global Pandemic. " Sustainability. 16 (4), p. 1492. https://doi.org/10.3390/su16041492
Cross-Cultural Validation of the Malaysian Mood Scale and Tests of Between-Group Mood Differences
Lew, Philip Chun Foong, Parsons-Smith, Renée L., Lamont-Mills, Andrea and Terry, Peter C.. 2023. "Cross-Cultural Validation of the Malaysian Mood Scale and Tests of Between-Group Mood Differences ." International Journal of Environmental Research and Public Health. 20 (4), pp. 1-24. https://doi.org/10.3390/ijerph20043348
Pre-Event Self-Efficacy and Sports Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis
Lochbaum, Marc, Sisneros, Cassandra, Cooper, Sydney and Terry, Peter C.. 2023. "Pre-Event Self-Efficacy and Sports Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis." Sports. 11 (11). https://doi.org/10.3390/sports11110222
Monitoring female athlete wellbeing during international basketball competition: A case study from the 2023 FIBA Women’s Asia Cup
Bird, Stephen P., Parsons-Smith, Renée L. and Terry, Peter C.. 2023. "Monitoring female athlete wellbeing during international basketball competition: A case study from the 2023 FIBA Women’s Asia Cup." 2023 ASCA International Conference on Applied Strength and Conditioning. Gold Coast, Australia 02 - 04 Nov 2023 Australia.
Testing the Psychometric Properties of an Arabic Version of the Brunel Mood Scale among Physical Education Students
Sahli, Hajer, Sahli, Faten, Saidane, Mouna, Rebhi, Mahmoud, Guelmami, Noomen, Trabelsi, Khaled, Jahrami, Haitham, Ammar, Achraf, Terry, Peter and Zghibi, Makram. 2023. "Testing the Psychometric Properties of an Arabic Version of the Brunel Mood Scale among Physical Education Students." European Journal of Investigation in Health Psychology and Education. 13 (8), pp. 1539-1552. https://doi.org/10.3390/ejihpe13080112
SPSS Explained
Hinton, Perry R., McMurray, Isabella, Brownlow, Charlotte and Terry, Peter C.. 2023. SPSS Explained. United Kingdom. Routledge.
The 4R Model of Mood and Emotion for Sustainable Mental Health in Organisational Settings
Beedie, Christopher J., Lane, Andrew M., Udberg, Robert and Terry, Peter C.. 2022. "The 4R Model of Mood and Emotion for Sustainable Mental Health in Organisational Settings." Sustainability. 14 (18), pp. 1-28. https://doi.org/10.3390/su141811670
Consensus statement on improving the mental health of high performance athletes
Henriksen, Kristoffer, Schinke, Robert, Moesch, Karin, McCann, Sean, Parham, William, Larsen, Carsten Hvid and Terry, Peter. 2020. "Consensus statement on improving the mental health of high performance athletes." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 18 (5), pp. 553-560. https://doi.org/10.1080/1612197X.2019.1570473
Mood profiles of amateur triathletes: Implications for mental health and performance
Parsons-Smith, Renee L., Barkase, Sherry, Lovell, Geoff P., Vleck, Veronica and Terry, Peter C.. 2022. "Mood profiles of amateur triathletes: Implications for mental health and performance." Frontiers in Psychology. 13, pp. 1-14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.925992
Ramadan observance is associated with higher fatigue and lower vigor in athletes: a systematic review and meta-analysis with meta-regression
Trabelsi, Khaled, Ammar, Achraf, Boujelbane, Mohamed Ali, Khacharem, Aimen, Elghoul, Yousri, Boukhris, Omar, Aziz, Abdul Rashid, Taheri, Morteza, Irandoust, Khadijeh, Khanfir, Saber, Chtourou, Hamdi, Clark, Cain C. T. and Terry, Peter C.. 2022. "Ramadan observance is associated with higher fatigue and lower vigor in athletes: a systematic review and meta-analysis with meta-regression." International Review of Sport and Exercise Psychology. https://doi.org/10.1080/1750984X.2022.2106790
Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU
Terry, Peter C., Skurvydas, Albertas, Lisinskiene, Ausra, Majauskiene, Daiva, Valanciene, Dovile, Cooper, Sydney and Lochbaum, Marc. 2022. "Validation of a Lithuanian-Language Version of the Brunel Mood Scale: The BRUMS-LTU." International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 (8), pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/ijerph19084867
Revisiting the Self-Confidence and Sport Performance Relationship: A Systematic Review with Meta-Analysis
Lochbaum, Marc, Sherburn, Mackenzie, Sisneros, Cassandra, Cooper, Sydney, Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2022. "Revisiting the Self-Confidence and Sport Performance Relationship: A Systematic Review with Meta-Analysis." International Journal of Environmental Research and Public Health. 19 (11), pp. 1-19. https://doi.org/10.3390/ijerph19116381
Physical Activity and Healthy Habits Influence Mood Profile Clusters in a Lithuanian Population
Terry, Peter C., Parsons-Smith, Renee L., Skurvydas, Albertas, Lisinskiene, Ausra, Majauskiene, Daiva, Valanciene, Dovile, Cooper, Sydney and Lochbaum, Marc. 2022. "Physical Activity and Healthy Habits Influence Mood Profile Clusters in a Lithuanian Population." Sustainability. 14 (16), pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/su141610006
Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature
Lochbaum, Marc, Stoner, Elisabeth, Hefner, Tristen, Cooper, Sydney, Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2022. "Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature." PLoS One. 17 (2), pp. 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263408
In the mood for triathlon
Parsons-Smith, Renee L., Barkase, Sherry, Lovell, Geoff P. and Terry, Peter C.. 2021. "In the mood for triathlon." Schinke, Robert J. and Chang, Yu-Kai (ed.) International Society of Sport Psychology: 15th World Congress (ISSP 2021). Taipei, Taiwan 30 Sep - 04 Oct 2021 United States.
Psychometric re-evaluation of the brazil mood scale and evidence of mood profile clusters among youth athletes in Brazil
Brandao, Regina F., Correa, Marianna, Sermarine, Marcia, Angelo, Daniela L., Parsons-Smith, Renee L. and Terry, Peter C.. 2021. "Psychometric re-evaluation of the brazil mood scale and evidence of mood profile clusters among youth athletes in Brazil." Schinke, Robert J. and Chang, Yu-Kai (ed.) International Society of Sport Psychology: 15th World Congress (ISSP 2021). Taipei, Taiwan 30 Sep - 04 Oct 2021 United States.
Mood profile clusters among Chinese athletes and nonathletes
Terry, Peter C., Parsons-Smith, Renee L., Zhang, Chun-Qing, Si, Gangyan and Chung, Pak- Kwong. 2021. "Mood profile clusters among Chinese athletes and nonathletes." Schinke, Robert J. and Chang, Yu-Kai (ed.) International Society of Sport Psychology: 15th World Congress (ISSP 2021). Taipei, Taiwan 30 Sep - 04 Oct 2021 United States.
Developments in emotion and mood research in sport
Terry, Peter C.. 2021. "Developments in emotion and mood research in sport." Schinke, Robert J. and Chang, Yu-Kai (ed.) International Society of Sport Psychology: 15th World Congress (ISSP 2021). Taipei, Taiwan 30 Sep - 04 Oct 2021 United States.
Risks to mental health of higher degree by research (HDR) students during a global pandemic
Brownlow, Charlotte, Eacersall, Douglas, Nelson, Charlie, Parsons-Smith, Renee and Terry, Peter. 2022. "Risks to mental health of higher degree by research (HDR) students during a global pandemic ." PLoS One. 17 (12). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279698
Physical activity and mental well-being under COVID-19 lockdown: a cross-sectional multination study
Karageorghis, Costas I., Bird, Jonathan M., Hutchinson, Jasmin C., Hamer, Mark, Delevoye-Turrell, Yvonne N., Guerin, Segolene M. R., Mullin, Elizabeth M., Mellano, Kathleen T., Parsons-Smith, Renee L., Terry, Victoria R. and Terry, Peter C.. 2021. "Physical activity and mental well-being under COVID-19 lockdown: a cross-sectional multination study." BMC Public Health. 21 (1), pp. 1-13. https://doi.org/10.1186/s12889-021-10931-5
History and development of the Asian-South Pacific Association of Sport Psychology from 1988 to 2020
Morris, Tony and Terry, Peter C.. 2021. "History and development of the Asian-South Pacific Association of Sport Psychology from 1988 to 2020." Asian Journal of Sport and Exercise Psychology. 1 (1), pp. 6-11. https://doi.org/10.1016/j.ajsep.2021.03.002
Mood profiling for sustainable mental health among athletes
Terry, Peter C. and Parsons-Smith, Renee L.. 2021. "Mood profiling for sustainable mental health among athletes." Sustainability. 13 (11). https://doi.org/10.3390/su13116116
Publishing trends in the International Journal of Sport Psychology during the First 50 years (1970-2019), with a particular focus on Asia and Oceania
Terry, Peter C., Parsons-Smith, Renee L., Quartiroli, Alessandro and Blackmore, Susan M.. 2021. "Publishing trends in the International Journal of Sport Psychology during the First 50 years (1970-2019), with a particular focus on Asia and Oceania." International Journal of Sport Psychology. 51 (5), pp. 493-513. https://doi.org/10.7352/IJSP.2020.51.493
Influence of sex, age, and education on mood profile clusters
Terry, Peter C., Parsons-Smith, Renee, King, Rachel and Terry, Victoria R.. 2021. "Influence of sex, age, and education on mood profile clusters." PLoS One. 16 (2), pp. 1-16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245341
Psychometric properties of the Brunel Mood Scale among athletes and non-athletes in Singapore
Han, Christie S. Y., Parsons-Smith, Renee L., Fogarty, Gerard J. and Terry, Peter C.. 2022. "Psychometric properties of the Brunel Mood Scale among athletes and non-athletes in Singapore." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 20 (3), pp. 698-714. https://doi.org/10.1080/1612197X.2021.1919740
Foreword: Feelings in sport: theory, research, and practical implications for performance and well-being
Terry, Peter C.. 2020. "Foreword: Feelings in sport: theory, research, and practical implications for performance and well-being." Ruiz, Montse C. and Robazza, Claudio (ed.) Feelings in sport: theory, research, and practical implications for performance and well-being. Milton Park, United Kingdom. Routledge. pp. 1-4
Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters
Han, Christie S. Y., Parsons-Smith, Renee L. and Terry, Peter C.. 2020. "Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters." Frontiers in Psychology. 11, pp. 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00665
Mood responses associated with COVID-19 restrictions
Terry, Peter C., Parsons-Smith, Renee L. and Terry, Victoria R.. 2020. "Mood responses associated with COVID-19 restrictions." Frontiers in Psychology. 11, pp. 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.589598
Influence of sex, age, and education on mood profile clusters
Terry, Peter, Parsons-Smith, Renee, Terry, Victoria and King, Rachel. Influence of sex, age, and education on mood profile clusters. Toowoomba. https://doi.org/10.26192/57rm-4t21
Identification and Incidence of Mood Profile Clusters Among Sport Participants
Terry, P. and Parsons-Smith, R.. 2019. "Identification and Incidence of Mood Profile Clusters Among Sport Participants." 2019 ASICS SMA Conference (ASICS SMA 2019). Twin Waters, Australia 23 - 26 Oct 2019 Chatswood, Australia. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2019.08.129
Psychometric characteristics of the Brunel Mood Scale in a Singaporean context
Han, Christie, Parsons-Smith, Renee L., Fogarty, Gerard J. and Terry, Peter C.. 2019. "Psychometric characteristics of the Brunel Mood Scale in a Singaporean context." 15th European Congress of Sport and Exercise Psychology (FEPSAC Congress 2019). Münster, Germany 15 - 20 Jul 2019
Effects of music in exercise and sport: a meta-analytic review
Terry, Peter C., Karageorghis, Costas I., Curran, Michelle L., Martin, Olwenn V. and Parsons-Smith, Renee L.. 2020. "Effects of music in exercise and sport: a meta-analytic review." Psychological Bulletin. 146 (2), pp. 91-117. https://doi.org/10.1037/bul0000216
Joint position stand of the ISSP, FEPSAC, ASPASP, and AASP on professional accreditation
Schinke, Robert J., Si, Gangyan, Zhang, Liwei, Elbe, Anne-Marie, Watson, Jack, Harwood, Chris and Terry, Peter C.. 2018. "Joint position stand of the ISSP, FEPSAC, ASPASP, and AASP on professional accreditation." Psychology of Sport and Exercise. 38, pp. 107-115. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.06.005
The day Australian cricket lost its integrity and a country reacted with shock and anger
Terry, Peter. 2018. "The day Australian cricket lost its integrity and a country reacted with shock and anger." The Conversation. 26 March 2018, pp. 1-3.
This is bigger than Serena Williams: lessons from the 2018 US Open tennis
Terry, Peter. 2018. "This is bigger than Serena Williams: lessons from the 2018 US Open tennis." The Conversation. 11 September 2018, pp. 1-3.
Effects of music on arousal during imagery in elite shooters: a pilot study
Kuan, Garry, Morris, Tony and Terry, Peter. 2017. "Effects of music on arousal during imagery in elite shooters: a pilot study." PLoS One. 12 (4), pp. 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175022
Cross-cultural validation of mood profile clusters in a sport and exercise context
Quartiroli, Alessandro, Parsons-Smith, Renee L., Fogarty, Gerard J., Kuan, Garry and Terry, Peter C.. 2018. "Cross-cultural validation of mood profile clusters in a sport and exercise context." Frontiers in Psychology. 9, pp. 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01949
The Heat Is On: Effects of Synchronous Music on Psychophysiological Parameters and Running Performance in Hot and Humid Conditions
Nikol, Luke, Kuan, Garry, Ong, Marilyn, Chang, Yu-Kai and Terry, Peter C.. 2018. "The Heat Is On: Effects of Synchronous Music on Psychophysiological Parameters and Running Performance in Hot and Humid Conditions." Frontiers in Psychology. 9, pp. 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01114
Cross-cultural validation of mood profile clusters in a sport and exercise context
Quartiroli, Ale, Terry, Peter C., Fogarty, Gerard J. and Parsons-Smith, Renée L.. 2018. "Cross-cultural validation of mood profile clusters in a sport and exercise context." 8th Asian South Pacific Association of Sport Psychology, International Congress of Sport Psychology (ASPASP 2018): Crossing Borders and Expanding New Horizons for Sport and Exercise Psychology. Daegu, South Korea 29 Jun - 03 Jul 2018
Effects of relaxing and arousing music during imagery training on dart-throwing performance, physiological arousal indices, and competitive state anxiety
Kuan, Garry, Morris, Tony, Kueh, Yee Cheng and Terry, Peter C.. 2018. "Effects of relaxing and arousing music during imagery training on dart-throwing performance, physiological arousal indices, and competitive state anxiety." Frontiers in Psychology. 9, pp. 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00014
Development and initial validation of the Italian Mood Scale (ITAMS) for use in sport and exercise contexts
Quartiroli, Alessandro, Terry, Peter C. and Fogarty, Gerard J.. 2017. "Development and initial validation of the Italian Mood Scale (ITAMS) for use in sport and exercise contexts." Frontiers in Psychology. 8, pp. 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01483
A framework for self-determination in massive open online courses: design for autonomy, competence, and relatedness
Martin, Neil I., Kelly, Nick and Terry, Peter C.. 2018. "A framework for self-determination in massive open online courses: design for autonomy, competence, and relatedness." Australasian Journal of Educational Technology. 34 (2), pp. 35-55. https://doi.org/10.14742/ajet.3722
Face-to-face instruction combined with online resources improves retention of clinical skills among undergraduate nursing students
Terry, Victoria R., Terry, Peter C., Moloney, Clint and Bowtell, Les. 2018. "Face-to-face instruction combined with online resources improves retention of clinical skills among undergraduate nursing students." Nurse Education Today. 61, pp. 15-19. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.10.014
Identification and description of novel mood profile clusters
Parsons-Smith, Renee L., Terry, Peter C. and Machin, M. Anthony. 2017. "Identification and description of novel mood profile clusters." Frontiers in Psychology. 8, pp. 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01958
Want to win? Let music give you the edge
Terry, Peter. 2014. "Want to win? Let music give you the edge." The Conversation. 17 Oct 2014, pp. 1-6.
Inside sport psychology
Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2011. Inside sport psychology. Champaign, IL. United States. Human Kinetics Publishers.
Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel Music Rating Inventory
Karageorghis, Costas I., Terry, Peter C. and Lane, Andrew M.. 2010. "Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel Music Rating Inventory." Journal of Sports Sciences. 17 (9), pp. 713-724. https://doi.org/10.1080/026404199365579
The use of arousing and relaxing classical music for novices and elite performers of fine-motor and power skill tasks
Kuan, Garry, Morris, Tony and Terry, Peter. 2014. "The use of arousing and relaxing classical music for novices and elite performers of fine-motor and power skill tasks." 28th International Congress of Applied Psychology: From Crisis to Sustainable Well-Being (ICAP 2014). Paris, France 08 - 13 Jul 2014 Paris, France.
From classical conditioning to Michael Phelps: music applications in elite sport
Terry, Peter C.. 2014. "From classical conditioning to Michael Phelps: music applications in elite sport." 28th International Congress of Applied Psychology: From Crisis to Sustainable Well-Being (ICAP 2014). Paris, France 08 - 13 Jul 2014 Paris, France.
Does music really make a difference? Meta-analytic review of a century of research
Terry, Peter C., Curran, M. and Karageorghis, Costas I.. 2014. "Does music really make a difference? Meta-analytic review of a century of research." 28th International Congress of Applied Psychology: From Crisis to Sustainable Well-Being (ICAP 2014). Paris, France 08 - 13 Jul 2014 Paris, France.
A Test and Extension of Lane and Terry’s (2000) Conceptual Model of Mood-Performance Relationships Using a Large Internet Sample
Lane, Andrew M., Terry, Peter C., Devonport, Tracey J., Friesen, Andrew P. and Totterdell, Peter A.. 2017. "A Test and Extension of Lane and Terry’s (2000) Conceptual Model of Mood-Performance Relationships Using a Large Internet Sample." Frontiers in Psychology. 8, pp. 1-11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00470
Online mood profiling and self-regulation of affective responses
Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2016. "Online mood profiling and self-regulation of affective responses." Schinke, Robert J., McGannon, Kerry R. and Smith, Brett (ed.) Routledge international handbook of sport psychology. Milton Park, United Kingdom. Routledge. pp. 324-334
Spor psikolojisi (Inside sport psychology)
Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2015. Spor psikolojisi (Inside sport psychology). Istanbul, Turkey. Nobel / Human Kinetics Publishers, Inc..
Introduction to the special issue on providing sport psychology support for Olympic athletes: international perspectives
Terry, Peter C. and Si, Gangyan. 2015. "Introduction to the special issue on providing sport psychology support for Olympic athletes: international perspectives." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 13 (1), pp. 1-3. https://doi.org/10.1080/1612197X.2015.992162
The psychology of scrummaging
Mellalieu, Steve D. and Terry, Peter C.. 2012. "The psychology of scrummaging." Rodriguez, Enrique (ed.) The art of scrummaging. Australia. Enrique TOPO Rodriguez. pp. 105-113
Online intravenous pump emulator: as effective as face-to-face simulation for training nursing students
Terry, Victoria R., Moloney, Clint, Bowtell, Leslie and Terry, Peter C.. 2016. "Online intravenous pump emulator: as effective as face-to-face simulation for training nursing students." Nurse Education Today. 40, pp. 198-203. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.004
Comparison of the effect of arousing and relaxing music during imagery training for power and fine motor skill sport tasks
Kuan, G., Morris, T. and Terry, P.. 2012. "Comparison of the effect of arousing and relaxing music during imagery training for power and fine motor skill sport tasks ." Brackenridge, Celia (ed.) 2nd International Congress of Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012): Sport: Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, United Kingdom 19 - 24 Jul 2012 London, United Kingdom.
Uptake and effects of a new sport program at a school in a disadvantaged locality
Hahn, A., Terry, P. and Simjanovic, M.. 2012. "Uptake and effects of a new sport program at a school in a disadvantaged locality." Journal of Science and Medicine in Sport. 15 (S1), pp. 117-117. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2012.11.285
Chasing Olympic dreams and promoting healthy living in a digital world
Terry, Peter. 2012. "Chasing Olympic dreams and promoting healthy living in a digital world." Follow The Sun 2012: Online Learning Futures Festival (SUN 2012): Futures for Knowledge. Leicester, United Kingdom 27 - 30 Mar 2012 Leicester, United Kingdom.
Profile clusters of mood responses
Parsons-Smith, Renee L., Terry, Peter C. and Machin, Tony. 2014. "Profile clusters of mood responses." 28th International Congress of Applied Psychology: From Crisis to Sustainable Well-Being (ICAP 2014). Paris, France 08 - 13 Jul 2014 Paris, France.
Evidence base and applications of music in elite sport
Terry, Peter C.. 2014. "Evidence base and applications of music in elite sport." 1st International Conference on Applied Psychology: Psychology in Diverse Contexts (ICAP 2014). Colombo, Sri Lanka 22 - 24 Oct 2014 Colombo, Sri Lanka.
Sick and tired of being sick and tired: case study of an international kayaker's recovery from chronic fatigue syndrome and psychological preparation for the world championship
Terry, Peter C.. 2014. "Sick and tired of being sick and tired: case study of an international kayaker's recovery from chronic fatigue syndrome and psychological preparation for the world championship." Lane, Andrew M., Whyte, Gregory P., Godfrey, Richard J. and Loosemore, Mike (ed.) Case studies in sport science and medicine. United States. CreateSpace Independent Publishing. pp. 12-16
Wrestling in Iran: where old meets new in sport psychology
Hamzeh, Khosro and Terry, Peter C.. 2014. "Wrestling in Iran: where old meets new in sport psychology." Terry, Peter C., Li-Wei, Zhang, Young-Ho, Kim, Morris, Tony and Hanrahan, Stephanie (ed.) Secrets of Asian sport psychology. Hong Kong. Asian-South Pacific Association of Sport Psychology. pp. 404-430
Shooting in India
Terry, Peter C. and Cei, Alberto. 2014. "Shooting in India." Terry, Peter C., Li-Wei, Zhang, Young-Ho, Kim, Morris, Tony and Hanrahan, Stephanie (ed.) Secrets of Asian sport psychology. Hong Kong. Asian-South Pacific Association of Sport Psychology. pp. 263-294
Secrets of Asian sport psychology [Introduction]
Terry, Peter C.. 2014. "Secrets of Asian sport psychology [Introduction]." Terry, Peter C., Li-Wei, Zhang, Young-Ho, Kim, Morris, Tony and Hanrahan, Stephanie (ed.) Secrets of Asian sport psychology. Hong Kong. Asian-South Pacific Association of Sport Psychology. pp. 1-9
Psychometric re-evaluation of the revised version of the competitive state anxiety inventory-2
Terry, Peter C. and Munro, Angus. 2008. "Psychometric re-evaluation of the revised version of the competitive state anxiety inventory-2 ." Voudouris, Nicholas and Mrowinski, Vicky (ed.) 43rd Annual Australian Psychological Society Conference (APS 2008): Psychology Leading Change. Hobart, Australia 23 - 27 Sep 2008 Melbourne, Australia.
Mood profiling of international athletes in Argentina: theoretical and applied developments
Wightman, Patricia, Terry, Peter C. and Giscafre, Nelly. 2011. "Mood profiling of international athletes in Argentina: theoretical and applied developments." 24th Annual Conference of the Association for Applied Sport Psychology (AASP 2009). Salt Lake City, United States 15 - 18 Sep 2009 Indianapolis, IN. United States.
Music applications with elite athletes
Terry, P. C.. 2012. "Music applications with elite athletes." Brackenridge, Celia (ed.) International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012): Sport: Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, United Kingdom 19 - 24 Jul 2012 Berlin, Germany.
Citius, altius, fortius: if only it were that simple [Keynote]
Terry, P. C.. 2012. "Citius, altius, fortius: if only it were that simple [Keynote]." Brackenridge, Celia (ed.) International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012): Sport: Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, United Kingdom 19 - 24 Jul 2012 Berlin, Germany.
Effects of synchronous music among elite endurance athletes
Terry, Peter, Curran, Michelle, Saha, Alessandra Mecozzi and Bool, Ross. 2012. "Effects of synchronous music among elite endurance athletes." International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012): Sport: Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, United Kingdom 19 - 24 Jul 2012 London, United Kingdom.
Applied sport psychology: beware the sun, Icarus
Terry, Peter C.. 2011. "Applied sport psychology: beware the sun, Icarus." Martin, Paul R., Cheung, Fanny M., Knowles, Michael C., Kyrios, Michael, Littlefield, Lyn, Overmier, J.Bruce and Prieto, Jose M. (ed.) IAAP Handbook of Applied Psychology. Oxford, UK. Wiley-Blackwell. pp. 386-410
Psychometric properties of the Brunel Mood Scale in Chinese adolescents and adults
Zhang, Chun-Qing, Si, Gangyan, Chung, Pak-Kwong, Du, Mengmeng and Terry, Peter C.. 2014. "Psychometric properties of the Brunel Mood Scale in Chinese adolescents and adults." Journal of Sports Sciences. 32 (15), pp. 1465-1476. https://doi.org/10.1080/02640414.2014.898184
Effects of a sport programme (Box'Tag®) on disadvantaged youth participants
Terry, Peter C., Hahn, Allan and Simjanovic, Melina. 2014. "Effects of a sport programme (Box'Tag®) on disadvantaged youth participants." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 12 (3), pp. 258-272. https://doi.org/10.1080/1612197X.2014.880263
Development of a motivation-based taxonomy of adult sport participants using a self-determination theory perspective.
Vlachopoulos, Symeon P., Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2001. "Development of a motivation-based taxonomy of adult sport participants using a self-determination theory perspective. " Papaioannou, A., Goudas, M. and Theodorakis, Y. (ed.) International Society of Sport Psychology 10th World Congress. Skiathos, Greece 28 May - 02 Jun 2001 Thessaloniki, Greece.
Perceptions of group cohesion and mood in sport teams
Terry, Peter C., Carron, Albert V., Pink, Mark J., Lane, Andrew M., Jones, Garland J. W. and Hall, Mark P.. 2000. "Perceptions of group cohesion and mood in sport teams." Group Dynamics: theory, research, and practice. 4 (3), pp. 244-253. https://doi.org/10.1037//1089-2699.4.3.244
Measuring psycho-physiological indicators to explore the use of music for enhancing mindfulness imagery experiences
Kuan, Garry, Morris, Tony and Terry, Peter. 2012. "Measuring psycho-physiological indicators to explore the use of music for enhancing mindfulness imagery experiences." Brackenridge, Celia (ed.) 2nd International Congress of Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012): Sport: Inspiring a Learning Legacy. Glasgow, United Kingdom 19 - 24 Jul 2012 London, United Kingdom.
Eating attitudes, body shape perceptions and mood of elite rowers
Terry, Peter C., Lane, Andrew M. and Warren, Lucinda. 1999. "Eating attitudes, body shape perceptions and mood of elite rowers." Journal of Science and Medicine in Sport. 2 (1), pp. 67-77. https://doi.org/10.1016/S1440-2440(99)80185-6
Motivation profiles in sport: a self-determination theory perspective
Vlachopoulos, Symeon P., Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2000. "Motivation profiles in sport: a self-determination theory perspective ." Research Quarterly for Exercise and Sport. 71 (4), pp. 387-397. https://doi.org/10.1080/02701367.2000.10608921
Effects of synchronous music on elite athletes during training activities
Terry, P., Mecozzi, A. and Bool, R.. 2012. "Effects of synchronous music on elite athletes during training activities." Journal of Science and Medicine in Sport. 15 (1 (Supplement)), pp. 222-223. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2012.11.540
The BASES expert statement on use of music in exercise
Karageorghis, Costas I., Terry, Peter C., Lane, Andrew M., Bishop, Daniel T. and Priest, David-Lee. 2012. "The BASES expert statement on use of music in exercise." Journal of Sports Sciences. 30 (9), pp. 953-956. https://doi.org/10.1080/02640414.2012.676665
Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes
Terry, Peter C., Karageorghis, Costas I., Saha, Alessandra Mecozzi and D'Auria, Shaun. 2012. "Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes." Journal of Science and Medicine in Sport. 15 (1), pp. 52-57. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.06.003
Development and initial validation of the Farsi Mood Scale
Terry, Peter C., Malekshahi, Maryam and Delva, Heather A.. 2012. "Development and initial validation of the Farsi Mood Scale." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 10 (2), pp. 112-122. https://doi.org/10.1080/1612197X.2012.645133
The new sport and exercise psychology companion [Introduction]
Morris, Tony and Terry, Peter. 2011. "The new sport and exercise psychology companion [Introduction]." Morris, Tony and Terry, Peter C. (ed.) The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology. pp. 1-8
The new sport and exercise psychology companion [Conclusion]
Morris, Tony and Terry, Peter. 2011. "The new sport and exercise psychology companion [Conclusion]." Morris, Tony and Terry, Peter C. (ed.) The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology. pp. 625-628
Chase that feeling: recent developments in music and sport research
Terry, Peter C., Curran, Michelle, Karageorghis, Costas I., Saha, Alessandra Mecozzi and D'Auria, Shaun. 2011. "Chase that feeling: recent developments in music and sport research." Liu, Suyen (ed.) ASPASP 2011: Turning a New Page: A Refreshing Look at Sports and Exercise Psychology from an Asian Perspective. Taipei, Taiwan 11 - 14 Nov 2011 Taipei, Taiwan.
The new sport and exercise psychology companion
Morris, Tony and Terry, Peter C.. Morris, Tony and Terry, Peter C. (ed.) 2011. The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology.
Music in sport and exercise
Terry, Peter C. and Karageorghis, Costas I.. 2011. "Music in sport and exercise." Morris, Tony and Terry, Peter C. (ed.) The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology. pp. 359-380
Mood and emotions
Terry, Peter C. and Lane, Andrew M.. 2011. "Mood and emotions." Morris, Tony and Terry, Peter C. (ed.) The new sport and exercise psychology companion. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology. pp. 63-87
Factorial and concurrent validity of two anxiety measures and anxiety responses among vision-impaired people
Terry, P. and Barron, J.. 2011. "Factorial and concurrent validity of two anxiety measures and anxiety responses among vision-impaired people ." Byrne, Don (ed.) 46th Australian Psychological Society Annual Conference 2011. Canberra, Australia 04 - 08 Oct 2011 Melbourne, Australia.
Ergogenic, psychological, and psychophyiological effects of synchronous music on treadmill running
Terry, Peter C., Karageorghis, Costas I., Mecozzi, Alessandra S. and D'Auria, Shaun I.. 2011. "Ergogenic, psychological, and psychophyiological effects of synchronous music on treadmill running ." Serpa, Sidonio, Teixeira, Nelson, Almeida, Maria and Rosado, Antonio (ed.) 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology: Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-being and Health (ECSP 2011). Madeira, Portugal 12 - 17 Jul 2011 Madeira, Portugal.
Effects of relaxing and arousing music on imagery for dart throwing
Kuan, Garry, Morris, Tony and Terry, Peter C.. 2011. "Effects of relaxing and arousing music on imagery for dart throwing." Serpa, Sidonio, Teixeira, Nelson, Almeida, Maria and Rosado, Antonio (ed.) 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology: Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-being and Health (ECSP 2011). Madeira, Portugal 12 - 17 Jul 2011 Madeira, Portugal.
Identifying interactive components of the horse-rider partnership during competition dressage
Bridgeman, D. J., Pretty, G. M. and Terry, P. C.. 2011. "Identifying interactive components of the horse-rider partnership during competition dressage." van Dierendonck, Machteld, de Cocq, Patricia and Visser, Kathalijne (ed.) 7th International Equitation Science Conference: Equitation Science: Principles and Practices - Science at Work. Hooge Mierde, Netherlands 26 - 29 Oct 2011 Wageningen, Netherlands.
Effects of synchronous music use in ultra-distance events
Curran, M. and Terry, P.. 2011. "Effects of synchronous music use in ultra-distance events ." Journal of Science and Medicine in Sport. 14 (1 (Supplement)), pp. e83-e84. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2011.11.172
In the mood: development of an online mood profiling system
Terry, Peter C. and Lim, Julian. 2011. "In the mood: development of an online mood profiling system." Liu, Suyen (ed.) ASPASP 2011: Turning a New Page: A Refreshing Look at Sports and Exercise Psychology from an Asian Perspective. Taipei, Taiwan 11 - 14 Nov 2011 Taipei, Taiwan.
I’ve got the music in me: scientific basis and application of music in sport and exercise
Terry, Peter C. and Karageorghis, Costas I.. 2009. "I’ve got the music in me: scientific basis and application of music in sport and exercise." Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology (2009). Marrakesh, Morocco 17 - 21 Jun 2009 Marrakech, Morocco.
Mood responses to athletic performance in extreme environments
Lane, Andrew M., Terry, Peter C., Stevens, Matthew J., Barney, Sam and Dinsdale, Sarah L.. 2004. "Mood responses to athletic performance in extreme environments." Journal of Sports Sciences. 22 (10), pp. 886-897. https://doi.org/10.1080/02640410400000165
Relationships between pre-competition mood and swimming performance: test of a conceptual model with an emphasis on depressed mood
Janover, Marc A. and Terry, Peter C.. 2002. "Relationships between pre-competition mood and swimming performance: test of a conceptual model with an emphasis on depressed mood." 37th Annual Conference of the Australian Psychological Society. Gold Coast, Australia 27 Sep - 10 Oct 2002 United Kingdom. Taylor & Francis. https://doi.org/10.1111/j.1742-9536.2002.tb01871.x
Hierarchical confirmatory factor analysis of the Flow State Scale in exercise
Vlachopoulos, Symeon P., Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2000. "Hierarchical confirmatory factor analysis of the Flow State Scale in exercise ." Journal of Sports Sciences. 18 (10), pp. 815-823. https://doi.org/10.1080/026404100419874
Mood profiling during Olympic qualifying judo competition: a case study testing transactional relationships
Stevens, Matthew J., Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2006. "Mood profiling during Olympic qualifying judo competition: a case study testing transactional relationships." Journal of Sports Science and Medicine. 5 (Special issue), pp. 143-151.
The nature of mood: development of a conceptual model with a focus on depression
Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2000. "The nature of mood: development of a conceptual model with a focus on depression." Journal of Applied Sport Psychology. 12 (1), pp. 16-33. https://doi.org/10.1080/10413200008404211
The profile of mood states and athletic performance: two meta-analyses
Beedie, Christopher J., Terry, Peter C. and Lane, Andrew M.. 2000. "The profile of mood states and athletic performance: two meta-analyses ." Journal of Applied Sport Psychology. 12 (1), pp. 49-68. https://doi.org/10.1080/10413200008404214
Strategies for reflective cultural sport psychology practice
Terry, Peter C.. 2009. "Strategies for reflective cultural sport psychology practice ." Schinke, Robert and Hanrahan, Stephanie J. (ed.) Cultural sport psychology. Champaign, IL. United States. Human Kinetics Publishers. pp. 79-89
Cohesion and teamwork
Munroe, Krista, Terry, Peter and Carron, Albert. 2002. "Cohesion and teamwork." Hale, Bruce D. and Collins, David J. (ed.) Rugby tough: focused for rugby. Champaign, IL. United States. Human Kinetics Publishers. pp. 137-153
Use of music interventions with elite athletes
Terry, Peter C. and Karageorghis, Costas I.. 2007. "Use of music interventions with elite athletes." Theodorakis, Yannis, Goudas, Marios and Papaioannou, Athanasios (ed.) 12th European Congress of Sport Psychology: Sport & Exercise Psychology: Bridges between disciplines & cultures. Halkidiki, Greece 04 - 09 Sep 2007 Greece.
The Sony Ericsson WTA tour 10 year age eligibility and professional development review
Otis, C. L., Crespo, M., Flygare, C. T., Johnston, P. R., Keber, A., Lloyd-Kolkin, D., Loehr, J., Martin, K., Pluim, B. M., Quinn, A., Roetert, P., Stroia, K. A. and Terry, P. C.. 2006. "The Sony Ericsson WTA tour 10 year age eligibility and professional development review." British Journal of Sports Medicine. 40 (5), pp. 464-468. https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.023366
Confirmatory factor analysis of the test of performance strategies (TOPS) among adolescent athletes
Lane, Andrew M., Harwood, Chris, Terry, Peter C. and Karageorghis, Costas I.. 2004. "Confirmatory factor analysis of the test of performance strategies (TOPS) among adolescent athletes." Journal of Sports Sciences. 22 (9), pp. 803-812. https://doi.org/10.1080/02640410410001716689
Redesign and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise: the Brunel Music Rating Inventory-2
Karageorghis, Costas I., Priest, David-Lee, Terry, Peter C., Chatzisarantis, Nikos L. D. and Lane, Andrew M.. 2006. "Redesign and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise: the Brunel Music Rating Inventory-2." Journal of Sports Sciences. 24 (8), pp. 899-909. https://doi.org/10.1080/02640410500298107
Psychological predictors of injury among elite athletes
Galambos, S. A., Terry, P. C., Moyle, G. M. and Locke, S. A.. 2005. "Psychological predictors of injury among elite athletes." British Journal of Sports Medicine. 39 (6), pp. 351-354. https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.018440
Mood, self-set goals and examination performance: the moderating effect of depressed mood
Terry, Peter C., Lane, Andrew M., Nevill, Alan M. and Whyte, Gregory P.. 2005. "Mood, self-set goals and examination performance: the moderating effect of depressed mood." Personality and Individual Differences. 39 (1), pp. 143-153. https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.12.015
Distinctions between emotion and mood
Beedie, Christopher, Terry, Peter and Lane, Andrew. 2005. "Distinctions between emotion and mood." Cognition and Emotion. 19 (6), pp. 847-878. https://doi.org/10.1080/02699930541000057
Influence of response time frame on mood assessment
Terry, Peter C., Stevens, Matthew J. and Lane, Andrew M.. 2005. "Influence of response time frame on mood assessment." Anxiety, Stress and Coping. 18 (3), pp. 279-285. https://doi.org/10.1080/10615800500134688
Personality does not influence exercise-induced mood enhancement among female exercisers
Lane, Andrew M., Milton, Karen E. and Terry, Peter C.. 2005. "Personality does not influence exercise-induced mood enhancement among female exercisers." Journal of Sports Science and Medicine. 4 (3), pp. 223-228.
Preferred modality influences on exercise-induced mood changes
Lane, Andrew M., Jackson, Andrew and Terry, Peter C.. 2005. "Preferred modality influences on exercise-induced mood changes." Journal of Sports Science and Medicine. 4 (2), pp. 195-200.
Differential assessment of emotions and moods: development and validation of the emotion and mood components of anxiety questionnaire
Beedie, Christopher J., Terry, Peter C., Lane, Andrew M. and Devonport, Tracey J.. 2011. "Differential assessment of emotions and moods: development and validation of the emotion and mood components of anxiety questionnaire." Personality and Individual Differences. 50 (2), pp. 228-233. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.09.034
The BASES expert statement on the use of music in exercise
Karageorghis, Costas I., Terry, Peter C., Lane, Andrew M., Bishop, Daniel T. and Priest, David-Lee. 2011. "The BASES expert statement on the use of music in exercise." The Sport and Exercise Scientist.
It's nice to go travelling BUT...
Terry, Peter C.. 2010. "It's nice to go travelling BUT..." Hanrahan, Stephanie J. and Andersen, Mark B. (ed.) Routledge handbook of applied sport psychology: a comprehensive guide for students and practitioners. Abingdon, Oxon. United Kingdom. Routledge. pp. 345-354
Incidence of injury, psychological correlates, and injury prevention strategies for elite sport
Galambos, Sandor A., Terry, Peter C. and Moyle, Gene M.. 2006. "Incidence of injury, psychological correlates, and injury prevention strategies for elite sport." Katsikitis, Mary (ed.) 2006 Joint Conference of the Australian Psychological Society and the New Zealand Psychological Society. Auckland, New Zealand 26 - 30 Sep 2006 Melbourne, Australia.
Affective responses, emotional intelligence and examination performance of university undergraduates
Hulme, R. and Terry, Peter C.. 2010. "Affective responses, emotional intelligence and examination performance of university undergraduates." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes
Mecozzi, Alessandra, Terry, Peter C., D'Auria, S. and Karageorghis, Costas I.. 2010. "Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Quantification of physiological arousal during familiar arousing music, unfamiliar arousing music, and unfamiliar relaxing music during imagery in elite shooters
Kuan, G., Morris, Tony and Terry, Peter C.. 2010. "Quantification of physiological arousal during familiar arousing music, unfamiliar arousing music, and unfamiliar relaxing music during imagery in elite shooters." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Music applications for athletes
Terry, Peter C.. 2010. "Music applications for athletes." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Keep on running: benefits of music for exercise and sport
Terry, Peter C. and Morris, Tony. 2010. "Keep on running: benefits of music for exercise and sport." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Mood profiling in sports psychology
Terry, Peter C.. 2010. "Mood profiling in sports psychology." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Applied sport psychology: beware the sun, Icarus
Terry, Peter C.. 2010. "Applied sport psychology: beware the sun, Icarus." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Coping styles, affective responses and examination performance of university undergraduates
Briggs, Elizabeth and Terry, Peter C.. 2010. "Coping styles, affective responses and examination performance of university undergraduates." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
What you see is what you get: a meta-analytic review of the effects of imagery in sport and exercise domains
Curran, M. L. and Terry, Peter C.. 2010. "What you see is what you get: a meta-analytic review of the effects of imagery in sport and exercise domains." Mrowinski, Vicky, Kyrios, Michael and Voudouris, Nicholas (ed.) 27th International Congress of Applied Psychology (ICAP 2010). Melbourne, Australia 11 - 16 Jul 2010 Melbourne, Australia.
Making a difference: the impact of sports science and medicine in women’s professional tennis
Terry, Peter C.. 2003. "Making a difference: the impact of sports science and medicine in women’s professional tennis ." 2003 Australian Conference of Science and Medicine in Sport and 3rd National Sports Injury Prevention Conference: Tackling the Barriers to Performance and Participation. Canberra, Australia 25 - 28 Oct 2003 Dickson, ACT, Australia.
Psychological models of sporting injury: Janos Selye revisited
Galambos, S. A. and Terry, Peter C.. 2006. "Psychological models of sporting injury: Janos Selye revisited ." Journal of Science and Medicine in Sport. 9 (Supplement), pp. 34-34.
Effects of a cognitive behavioural intervention on stress, recovery and performance
West, J., Galambos, S. A., Terry, Peter C. and Hooper, S.. 2007. "Effects of a cognitive behavioural intervention on stress, recovery and performance." Journal of Science and Medicine in Sport. 10 (1 (Supplement)), pp. 105-105.
ThinkSmart routines and rowing ergometer performance
Lloyd, Michael and Terry, Peter C.. 2007. "ThinkSmart routines and rowing ergometer performance." Journal of Science and Medicine in Sport. 10 (1 (Supplement)), pp. 113-113. https://doi.org/10.1016/S1440-2440(07)70346-8
Mood disturbance during cycling performance at altitude
Lane, Andrew M., Whyte, Gregory P., Shave, R., Barney, Sam, Wilson, M. and Terry, Peter C.. 2003. "Mood disturbance during cycling performance at altitude." American College of Sports Medicine Annual Conference 2003. San Francisco, United States 28 - 31 May 2003
EEG correlates of golf performance: training the brain to drain the putt
Terry, P., Mahoney, P. and Mills, M.. 2006. "EEG correlates of golf performance: training the brain to drain the putt." Journal of Science and Medicine in Sport. 9 (Supplement), pp. 31-31. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2006.12.071
Trait anxiety and coping strategies among ballet dancers
Barrell, Gene. M. and Terry, Peter C.. 2003. "Trait anxiety and coping strategies among ballet dancers." Medical Problems of Performing Artists. 18 (2), pp. 59-64.
An overview of mood and emotions in sport
Terry, Peter C.. 2003. "An overview of mood and emotions in sport." 4th Asia-South Pacific Association of Sport Psychology International Congress. Seoul, South Korea Jul 2003 Seoul, South Korea.
Getting in tune with the psychology of musical performance
Terry, Peter and Ievleva, L.. 2008. "Getting in tune with the psychology of musical performance." Mrowinski, Vicky and Voudouris, Nicholas (ed.) 43rd Annual Australian Psychological Society Conference (APS 2008): Psychology Leading Change. Hobart, Australia 23 - 27 Sep 2008 Melbourne, Australia.
Coaching preferences of athletes in Brunei Darussalam and Great Britain: a cross-cultural test of the path-goal theory.
Bolkiah, Sufri and Terry, Peter C.. 2001. "Coaching preferences of athletes in Brunei Darussalam and Great Britain: a cross-cultural test of the path-goal theory. " Papaioannou, Athanasios, Goudas, Marios and Theodorakis, Yannis (ed.) International Society of Sport Psychology 10th World Congress. Skiathos, Greece 28 May - 02 Jun 2001 Thessaloniki, Greece.
Weight loss, mood responses, eating attitudes and behavioural regulation among professional jockeys
Caulfield, Michael J., Karageorghis, Costas I., Terry, Peter C. and Chatzisarantis, Nikos L. D.. 2003. "Weight loss, mood responses, eating attitudes and behavioural regulation among professional jockeys." Nevill, Alan M. and Burwitz, Les (ed.) 2002 Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Sciences. Manchester, United Kingdom 19 - 23 Jul 2002 United Kingdom.
Confirmatory factor analysis of the Competitive State Anxiety Inventory-2
Lane, Andrew M., Sewell, David F., Terry, Peter C., Bartram, David and Nesti, Mark F.. 1999. "Confirmatory factor analysis of the Competitive State Anxiety Inventory-2 ." Journal of Sports Sciences. 17 (6), pp. 505-512. https://doi.org/10.1080/026404199365812
Development and validation of a mood measure for adolescents
Terry, Peter C., Lane, Andrew M., Lane, Helen J. and Keohane, Lee. 1999. "Development and validation of a mood measure for adolescents ." Journal of Sports Sciences. 17 (11), pp. 861-872. https://doi.org/10.1080/026404199365425
Latent variable modelling of the relationship between flow and exercise-induced feelings: an intuitive appraisal perspective
Karageorghis, Costas I., Vlachopoulos, Symeon P. and Terry, Peter C.. 2000. "Latent variable modelling of the relationship between flow and exercise-induced feelings: an intuitive appraisal perspective ." European Physical Education Review. 6 (3), pp. 230-248.
The Stellenbosch Mood Scale: a dual-language measure of mood
Terry, Peter C., Potgieter, Justus R. and Fogarty, Gerard J.. 2003. "The Stellenbosch Mood Scale: a dual-language measure of mood." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 1 (3), pp. 231-245.
Mood and concentration grid performance: effects of depressed mood
Lane, Andrew M., Terry, Peter C., Beedie, Christopher J. and Stevens, Matthew J.. 2004. "Mood and concentration grid performance: effects of depressed mood." International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2 (2), pp. 133-145.
Measurement of mood in adolescents with intellectual disability
Argus, Geoffrey R., Terry, Peter C., Bramston, Paul and Dinsdale, Sarah L.. 2004. "Measurement of mood in adolescents with intellectual disability." Research in Developmental Disabilities. 25 (6), pp. 493-507. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2004.05.001
Do individual perceptions of group cohesion reflect shared beliefs? An empirical analysis
Carron, Albert V., Brawley, Lawrence R., Eys, Mark A., Bray, Steven R., Colman, Michelle, Dorsch, Kim, Estabrooks, Paul, Hall, Craig R., Hardy, James, Hausenblas, Heather, Madison, Ralph, Paskevich, David, Prapavessis, Harry, Spink, Kevin S. and Terry, Peter C.. 2003. "Do individual perceptions of group cohesion reflect shared beliefs? An empirical analysis ." Small Group Research: an international journal of theory, investigation and application. 34 (4), pp. 468-496. https://doi.org/10.1177/1046496403254274
Using consensus as a criterion for groupness: implications for the cohesion-group success relationship
Carron, Albert V., Brawley, Lawrence R., Bray, Steven R., Eys, Mark A., Terry, Peter C., Dorsch, Kim D., Estabrooks, Paul A., Hall, Craig R., Hardy, James, Hausenblas, Heather, Madison, Ralph, Paskevich, David M., Prapavessis, Harry, Spink, Kevin S. and Terry, Peter C.. 2004. "Using consensus as a criterion for groupness: implications for the cohesion-group success relationship." Small Group Research: an international journal of theory, investigation and application. 35 (4), pp. 466-491. https://doi.org/10.1177/1046496404263923
Sport and exercise psychology: international perspectives [Introduction]
Morris, Tony, Terry, Peter and Gordon, Sandy. 2007. "Sport and exercise psychology: international perspectives [Introduction]." Morris, Tony, Terry, Peter and Gordon, Sandy (ed.) Sport and exercise psychology: international perspectives. Morgantown, WV. United States. Fitness Information Technology. pp. 10-25
Introduction to the special issue: perspectives on mood in sport and exercise
Terry, Peter C.. 2000. "Introduction to the special issue: perspectives on mood in sport and exercise ." Journal of Applied Sport Psychology. 12 (1), pp. 1-4. https://doi.org/10.1080/10413200008404209
Normative values for the profile of mood states for use with athletic samples
Terry, Peter C. and Lane, Andrew M.. 2000. "Normative values for the profile of mood states for use with athletic samples ." Journal of Applied Sport Psychology. 12 (1), pp. 93-109. https://doi.org/10.1080/10413200008404215
Epilogue to sport and exercise psychology: international perspectives
Terry, Peter C., Gordon, Sandy and Morris, Tony. 2007. "Epilogue to sport and exercise psychology: international perspectives." Morris, Tony, Terry, Peter C. and Gordon, Sandy (ed.) Sport and exercise psychology: international perspectives. Morgantown, WV. Fitness Information Technology. pp. 210-225
Making a splash: mood responses and swimming performance
Terry, Peter C., Janover, M. A. and Diment, G. M.. 2004. "Making a splash: mood responses and swimming performance." Katsikitis, Mary (ed.) 39th Australian Psychological Society Annual Conference 2004. Sydney, Australia 29 Sep - 03 Oct 2004 Melbourne, Australia.
Utility of mood profiles in identifying risk of eating disorders among adolescent rowers
Terry, Peter C. and Galambos, S. A.. 2004. "Utility of mood profiles in identifying risk of eating disorders among adolescent rowers ." Katsikitis, Mary (ed.) 39th Australian Psychological Society Annual Conference 2004. Sydney, Australia 29 Sep - 03 Oct 2004 Melbourne, Australia.
Mood and emotions in sport
Terry, Peter C.. 2004. "Mood and emotions in sport." Morris, Tony and Summers, Jeff (ed.) Sport psychology: theory, applications and issues. Milton, Australia. John Wiley & Sons.
What champions think: optimal attentional strategies for 2000m rowing
Lloyd, Michael and Terry, Peter C.. 2006. "What champions think: optimal attentional strategies for 2000m rowing." Katsikitis, Mary (ed.) Psychology Bridging the Tasman: Science, Culture and Practice 2006. Auckland, New Zealand 26 - 30 Sep 2006 Melbourne, Australia.
Applying sport psychology to business
Ievleva, Lydia and Terry, Peter C.. 2008. "Applying sport psychology to business ." International Coaching Psychology Review. 3 (1), pp. 8-18.
Mood and anxiety scores predict winning and losing performances in tennis
Terry, Peter C. and Munro, Angus. 2008. "Mood and anxiety scores predict winning and losing performances in tennis ." Voudouris, Nicholas and Mrowinski, Vicky (ed.) 43rd Annual Australian Psychological Society Conference (APS 2008): Psychology Leading Change. Hobart, Australia 23 - 27 Sep 2008 Melbourne, Australia.
Development and initial validation of the Brazil Mood Scale
Miranda, Izabel C. P. de M. R. I., Terry, Peter C., Rotta, Tatiana Marcela, Luft, Caroline Di B., Andrade, Alexandro, Krebs, Ruy J., de Carvalho, Tales and Iizuka, Cristina A.. 2008. "Development and initial validation of the Brazil Mood Scale ." Voudouris, Nicholas and Mrowinski, Vicky (ed.) 43rd Annual Australian Psychological Society Conference (APS 2008): Psychology Leading Change. Hobart, Australia 23 - 27 Sep 2008 Melbourne, Australia.
The psychological, psychophysical and ergogenic effects of music in sport: a review and synthesis
Karageorghis, Costas I. and Terry, Peter C.. 2008. "The psychological, psychophysical and ergogenic effects of music in sport: a review and synthesis ." Bateman, A. J. and Bale, J. R. (ed.) Sporting sounds: relationships between sport and music. London, United Kingdom. Routledge.
Psychophysical effects of music in sport and exercise: an update on theory, research and application
Terry, Peter C. and Karageorghis, Costas I.. 2006. "Psychophysical effects of music in sport and exercise: an update on theory, research and application ." Katsikitis, Mary (ed.) Psychology Bridging the Tasman: Science, Culture and Practice 2006. Auckland, New Zealand 26 - 30 Sep 2006 Melbourne, Australia.
Use and perceived effectiveness of pre-competition mood regulation strategies among athletes
Terry, Peter C., Dinsdale, Sarah L., Karageorghis, Costas I. and Lane, Andrew M.. 2006. "Use and perceived effectiveness of pre-competition mood regulation strategies among athletes ." Katsikitis, Mary (ed.) Psychology Bridging the Tasman: Science, Culture and Practice 2006. Auckland, New Zealand 26 - 30 Sep 2006 Melbourne, Australia.
Success orientation, coaching behaviour, and player outcomes in junior tennis
Terry, Peter C.. 2006. "Success orientation, coaching behaviour, and player outcomes in junior tennis ." Katsikitis, Mary (ed.) Psychology Bridging the Tasman: Science, Culture and Practice 2006. Auckland, New Zealand 26 - 30 Sep 2006 Melbourne, Australia.
Psychological correlates of training load among athletes
Terry, Peter C., Galambos, Sandor A., West, Jared and Iizuka, Cristina A.. 2007. "Psychological correlates of training load among athletes." Moore, Kate (ed.) 42nd Australian Psychological Society Annual Conference 2007. Brisbane, Australia 25 - 29 Sep 2007 Melbourne, Australia.
Performance psychology: being the best, the best you can be, or just a little better?
Terry, Peter C.. 2008. "Performance psychology: being the best, the best you can be, or just a little better? " In-Psych. 30 (1), pp. 8-11.
Construct validity of the profile of mood states - adolescents for use with adults
Terry, Peter C., Lane, Andrew M. and Fogarty, Gerard J.. 2003. "Construct validity of the profile of mood states - adolescents for use with adults." Psychology of Sport and Exercise. 4 (2), pp. 125-139.
Mood and performance: test of a conceptual model with a focus on depressed mood
Lane, Andrew M., Terry, Peter C., Beedie, Christopher J., Curry, David A. and Clark, Niall. 2001. "Mood and performance: test of a conceptual model with a focus on depressed mood." Psychology of Sport and Exercise. 2 (3), pp. 157-172. https://doi.org/10.1016/S1469-0292(01)00007-3
Distinguishing emotion and mood components of anxiety among professional rugby players
Beedie, Christopher J., Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2005. "Distinguishing emotion and mood components of anxiety among professional rugby players." Cable, Tim and Nevill, Alan M. (ed.) 2004 Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Sciences. Liverpool, United Kingdom 07 - 09 Sep 2004 United Kingdom.
The iceberg has melted: theoretical, measurement and applied developments in the area of mood and physical activity
Terry, Peter C., Lane, Andrew M. and Beedie, Christopher J.. 2005. "The iceberg has melted: theoretical, measurement and applied developments in the area of mood and physical activity." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Re-evaluation of the factorial validity of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2
Terry, Peter C., Lane, Andrew M. and Shepherdson, Andrew. 2005. "Re-evaluation of the factorial validity of the Revised Competitive State Anxiety Inventory-2." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
In the mood: mood profiling applications and mood regulation strategies
Terry, Peter C.. 2005. "In the mood: mood profiling applications and mood regulation strategies ." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Test of a conceptual model of mood-performance relationships with a focus on depression: a review and synthesis five years on
Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2005. "Test of a conceptual model of mood-performance relationships with a focus on depression: a review and synthesis five years on." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Psychological predictors of injury in elite athletes
Moyle, Gene M. and Terry, Peter C.. 2005. "Psychological predictors of injury in elite athletes ." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Attitudes toward fitness testing among elite Australian athletes: scale development, moderating variables and associated risk factors
Terry, Peter C., D'Silva, Helen, Everton, Bradley and O'Donoghue, Patrea. 2005. "Attitudes toward fitness testing among elite Australian athletes: scale development, moderating variables and associated risk factors." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Development and validation of the emotion and mood components of Anxiety Questionnaire
Beedie, Christopher J., Lane, Andrew M. and Terry, Peter C.. 2005. "Development and validation of the emotion and mood components of Anxiety Questionnaire." Morris, Tony, Terry, Peter C., Gordon, Sandy, Hanrahan, Stephanie, Ievleva, Lydia and Kolt, Gregory (ed.) ISSP 11th World Congress of Sport Psychology: Promoting Health and Performance for Life. Sydney, Australia 15 - 19 Aug 2005
Personality does not influence exercise-induced mood enhancement among female exercisers
Milton, Karen, Lane, Andrew and Terry, Peter. 2005. "Personality does not influence exercise-induced mood enhancement among female exercisers." The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 45 (2), pp. 208-212.
The Cognitive Processes by which Perceived Locus of Causality Predicts Participation in Physical Activity
Chatzisarantis, Nikos L. D., Hagger, Martin S., Biddle, Stuart J. H. and Karageorghis, Costas. 2002. "The Cognitive Processes by which Perceived Locus of Causality Predicts Participation in Physical Activity." Journal of Health Psychology. 7 (6), pp. 685-699. https://doi.org/10.1177/1359105302007006872